Betäckning 2013

 

 

Ditt sto kommer att få:

 

*Tillsyn morgon & kväll

 

*Nytt vatten 2 gånger/dag

 

*Bli borstade & genomgången

 

*Önskas flug/regntäcke så fixar vi det

 

*Har ditt sto ont av diverse blodsugande flygfän

 

finns det möjlighet att ha henne i stall om så önskas

 

 

*Ert sto kommer att få gå i egen hage sjäv eller med de andra gäststona

.

 

*Ston med föl får gå i egen hage

 

 

*Vi släpper inte ihop några hästar utan medgivande från Er

 

*Detta för att minimera skaderisken

 

*Juann & våra hästar går i egna hagar

 

När ditt sto är betäckt och visar dräktighet

 

är Ni välkommna att hämta hem henne.

 

 

* Juann är röntgad u.a

 

*Juann betäcker varannan dag

 

(det brukar bli ca 3 språng)

 

*Juann betäcker under kontrollerade former

 

* Kommer ert sto ej i brunst har vi mycket god kontakt med vår

 

Leg. Veterinär Annamaria Olhav, som hjälper oss med det mesta

 

*Vi tar blodprov på Juann varje år för att se så han inte bär på C.E.M eller har blivit smittad av någon överförbar sjukdom

 

*Juann är A1-försäkrad samt tillägg för avel

 

* Vi är försäkrade med Hästsäker

 

&

 

Besökande är även försäkrade vid olycka med våra hästar